Článek popisuje současné rozšíření naturalizovaných druhů na zemském povrchu a jeho příčiny, probírá historickou výměnu druhů mezi kontinenty a ukazuje, jak současné databáze umožňují testování teoretických předpokladů. Zmiňuje nejúspěšnější naturalizované druhy, popisuje rozdíly mezi biogeografickými oblastmi, ostrovy a pevninou a srovnává ohniska naturalizovaných rostlin a živočichů.

Použitá a citovaná literatura:

DAWSON, Wayne, et al. Global hotspots and correlates of alien species richness across taxonomic groups. Nature Ecology & Evolution, 2017, 1.7: 0186.
ESSL, Franz, et al. Socioeconomic legacy yields an invasion debt. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011, 108.1: 203-207.
PYŠEK, Petr, et al. Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia, 2012, 84.2: 155-255.
PYŠEK, Petr, et al. Naturalized alien flora of the world: species diversity, taxonomic and phylogenetic patterns, geographic distribution and global hotspots of plant invasion. Preslia, 2017, 89: 203-274.
RAZANAJATOVO, Mialy, et al. Plants capable of selfing are more likely to become naturalized. Nature communications, 2016, 7: 13313.
SEEBENS, Hanno, et al. No saturation in the accumulation of alien species worldwide. Nature communications, 2017, 8: 14435.
SEEBENS, Hanno, et al. Global rise in emerging alien species results from increased accessibility of new source pools. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018, 201719429.
VAN KLEUNEN, Mark, et al. Global exchange and accumulation of non-native plants. Nature, 2015, 525.7567: 100-103.

This article deals with the current distribution of naturalized plant species over the globe, explores the historical exchange of species among continents and their accumulation and illustrates how current databases are used to test invasion theory. It presents differences in the naturalized floras of biogeographic zones, islands and the mainland, and shows the global hotspots of plant and animal invasions.