Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha) je menší mlž z čeledi slávičkovití (Dreissenidae). Na rozdíl od našich jiných mlžů žije v dospělosti trvale přisedle na různých předmětech ve vodě. Stejně jako většina mlžů se živí filtrací. Slávička je původně ponticko-kaspickým druhem, jenž se vyskytoval především v deltách a dolních úsecích řek ústících do Černého a Kaspického moře. Zhruba před 200 lety se začala postupně šířit ze svého areálu zejména s narůstající lodní dopravou a stavbou kanálů propojujících různá povodí mezi východní a západní Evropou. Postupně osídlila značnou část Evropy. V r. 1986 byla lodní dopravou (s balastní vodou) introdukována do Severní Ameriky do oblasti Velkých jezer. V současnosti se vyskytuje ve většině států Evropy, zasahuje až do západní části Asie, široce rozšířená je i v Severní Americe. Na území České republiky je známa od konce 19. stol.

The Zebra Mussel (Dreissena polymorpha, Dreissenidae) is native to lower sections of river inflows into the Black and Caspian Seas. Currently this species is one of the most invasive molluscs. In the Czech Republic the first specimens were found in the Elbe near the Czech-German border at the end of the 19th century. Recently this species has become well-known in the Czech Republic particularly from lowlands along large rivers, from rivers, sandpits or dam reservoirs, but it also often inhabits isolated habitats such as quarries.