Slunéčko východní se stalo jedním ze světově nejrozšířenějších slunéček a v současné době se vyskytuje téměř na všech kontinentech. Zbavit se tohoto druhu v zemích postižených invazí, jako je Česká republika, je již téměř vyloučeno. Nicméně jeho negativní vliv na původní slunéčka není tak jednoznačný, jak se zprvu zdálo. Proto je nyní jedinečná příležitost důsledky invaze detailně studovat, a na základě nových poznatků rozhodnout o dalších postupech.

Použitá a citovaná literatura:

HONĚK, Alois, et al. Spatial and temporal changes in the abundance and compostion of ladybird (Coleoptera: Coccinellidae) communities. Current opinion in insect science, 2017, 20: 61-67.
HONĚK, Alois, et al. Estimating Prey Consumption in Natural Populations of Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) Using Production of Feces. Journal of economic entomology, 2017, 110.6: 2406-2412.
HONĚK, Alois, et al. Life cycle of Harmonia axyridis in central Europe. BioControl, 2018, 63.2: 241-252.
NEDVĚD, Oldřich. Slunéčko východní (Harmonia axyridis) – pomocník v biologické ochraně nebo ohrožení biodiverzity? Certifikovaná metodika: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., osvědčení (UKZUZ 094019/2014), Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2014, 65.
ROY, Helen E., et al. The harlequin ladybird, Harmonia axyridis: global perspectives on invasion history and ecology. Biological Invasions, 2016, 18.4: 997-1044.

The Harlequin, Multicoloured Asian, or simply Asian Ladybird – Harmonia axyridis – is one of the world's most popular ladybirds, and is now found on almost every continent. Getting rid of this ladybird in the countries affected by the invasion, including the Czech Republic, is almost impossible. However, their negative impact on the native ladybird is not as clear as it once seemed. Therefore we have a unique opportunity now to study the consequences of the invasion, and based on new knowledge, to decide on further steps.