Jsou vedeni v seznamu 100 nejhorších invazních druhů v Evropě. Jejich populace u nás roste exponenciálně navzdory vysokému odlovu. Ničí lesy, vytlačují ostatní druhy jelenovitých (Cervidae) a jejich geny navíc plíživě pronikají do genofondu druhu, který zde byl od nepaměti. Krále lesa, jelena evropského (Cervus elaphus), ohrožuje sika (Cervus nippon), přistěhovalec z východu. Navzdory tomu, že je sika podstatně menší, a navíc se i jinak chová, oba druhy se mezi sebou mohou křížit a vzniklé potomstvo je plodné. Rozeznat křížence není snadné, pokud nejde o křížence první generace. Jedinou spolehlivou metodou je genetická analýza. Dostupnou alternativou je akustické monitorování – oba rodičovské druhy i vzniklé hybridy lze odlišit na základě hlasových projevů bě­hem říje. Vznikl proto projekt občanské vědy Hlasy jelenů (http://hlasyjelenu.cz), který od dobrovolníků z řad myslivecké, ale i širší veřejnosti sbírá audionahrávky z říje ze všech koutů republiky a snaží se analýzou odhalit podezřelé jedince.

Seznam použité literatury je v pdf příloze pod obrazovou galerií.

Listed as one of the 100 worst European invaders, the Sika Deer (Cervus nippon) is roaming Czech forests and its population is growing exponentially. Probably the most alarming issue is the hybridisation with native red deer. As the hybrids are not sterile and backcrossing does occur, the genes of sika are slowly pouring into the genofond of native species. The descendants of multiple crossing are unfortunately difficult to tell apart from the parent species, without molecular methods. A feasible alternative to them might be provided by bioacoustics – it has been demonstrated that parent species and hybrids have distinct vocalisation in rut. A citizen-science project Hlasy jelenů (Deer voices), which started in 2017, aims to involve the public in recording rut sounds and thereby map the occurrence of hybrids in the Czech Republic.