Použité a citované zdroje:

JUNGMANN, J. Slovník česko-německý, Praha 1835–1839
MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ)
Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)
ŠIMANDL, Josef (ed.). Slovník afixů užívaných v češtině, Karolinum, Praha 2016
VAŇKOVÁ, Irena, NEBESKÁ, Iva, SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie, ŠLÉDROVÁ, Jasňa: Co na srdci, to na jazyku, Karolinum, Praha 2005

Český národní korpus (https://kontext.korpus.cz/)