Kamzík tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) se vyskytuje pouze ve slovenských a polských Tatrách. Jedna autochtonní populace se nachází v Západních a Východních Tatrách. Druhá žije v Nízkých Tatrách, kde v letech 1969–76 vysadili 30 jedinců (11 samců, 16 samic a 3 mláďata). V současnosti má okolo 100 jedinců. Genetické analýzy potvrdily introgresní hybridizaci mezi náhradní populací v Nízkých Tatrách a oběma alpskými populacemi kamzíka ve Velké Fatře a v Slovenském ráji.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The Tatra Chamois (Rupicapra rupicapra tatrica) occurs in the Tatra Mountains in their Slovak and Polish parts. There is only one native autochthonous population in the Western and Eastern Tatra Mountains. The second one lives in the Low Tatra Mts., where 30 individuals (11 males, 16 females and 3 cubs) were reintroduced between 1969–76. At present there are about 100 individuals. Genetic analysis confirmed an introgressive hybridization between the back-up Low Tatra population and both introduced Alpine populations in the Veľká Fatra Mts. and Slovenský raj.