V průběhu faunistického průzkumu čeledi pestřenkovití (Syrphilidae) v přírodním parku Sovinecko byly chyceny ve faunistickém čtverci 6169 dva druhy pestřenek (Syrphus nitidifronsSyrphus admirandus), u nichž jde o první zjištění v České republice. Samec S. nitidifrons byl chycen 5. května 2018 v katastrálním území Těchanov v lesním údolí 370 m n. m.; samice S. admirandus pak 25. května 2018 v katastrálním území Jiříkov na louce při okraji lesa 635 m n. m.

Použitá a citovaná literatura:

BARENDREGT, A. Syrphus nitidifrons Becker, 1921, from the Netherlands, with description of the male, and a key to the European Syrphus species (Diptera: Syrphidae). Entomologische Berichten, 1983.
KOWARZ, Ferd. Beiträge zu einem Verzeichnis der Dipteren Böhmens. Wiener Entomologische Zeitung, 1885, 4: 105–108, 133–136, 167–168.
LÁSKA, Pavel; BIČÍK, Vítězslav. Podíl predátorů a parazitoidů na hubení mšic. Živa 2005, 2: 75.
MAZÁNEK, Libor. Syrphidae Latreille, 1802. In: JEDLIČKA, Ladislav; KÚDELA, Matúš; STLOUKALOVÁ, Viera. Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2. 2009. Dostupné na: http://www.edvis.sk/diptera2009/
MUTIN, Valerii A., et al. Syrphid fauna (Diptera: Syrphidae) of Tumnin River basin, the eastern macroslope of the northern Sikhote-Alin, Russia. Far Eastern Entomologist, 2016, 306: 1-31.
VAN VEEN, Mark P. Hoverflies of Northwest Europe: identification keys to the Syrphidae. KNNV Publishing, 2004.

In the Czech Republic, the hoverfly species Syrphus nitidifrons and S. admirandus (Diptera: Syrphidae) have been found for the first time in May 2018. Both species were caught in the Sovinecko Natural Park (49°52' N, 17°15' E). The male of S. nitidifrons was caught in the forest valley, 370 m a. s. l. (May 5); the female of S. ad­mirandus was caught on a meadow near a forest edge, 635 m a. s. l. (May 25).