Přírodovědné i humanitní bádání v českých zemích významně obohatil v první polovině 19. století soukromý učenec hrabě Jiří František August Buquoy (1781–1851), který patří k výrazným představitelům období naturfilozofie. Buquoyův mezioborový vědecký zájem sahal od matematiky, fyziky, chemie, fyziologie a dalších přírodních věd přes národní hospodářství až po filozofii a vedl mimo jiné v roce 1838 k založení prvního evropského chráněného území Žofínský prales.

Použitá a citovaná literatura:

ANDRESKA, Jan. K dějinám Národní přírodní rezervace Žofínský prales. Živa, 2006, 5: 214-216.
BEČVÁŘ, Michal. Rottenhanové a Buquoyové na Červeném hrádku. Oblastní muzeum v Chomutově, 2014.
BUQUOY, Georg. Anregungen für philosophisch-wissenschatliche Forschung und dichterische Begeisterung, in einer Reihe von Aufsätzen eingenthümlich der Erfindung nach und der Ausführung. Breitkopf und Härtel, 1825.
BUQUOY, Georg. Ideele Verherrlichung des empirisch erfaßten Naturlebens I.-II. Breitkopf und Härtel, 1822.
BUQUOY, Georg. Skizzen zu einem Gesetzbuche der Natur, zu einer sinnigen Auslegung desselben und zu einer hieraus hervorgehenden Charakteristik der Natur. Breitkopf und Härtel, 1817.
FOLKERTS, Menso; MICHAJLOV, Gleb K. (Hg.), Graf Georg von Buquoy und die Dynamik der Systeme mit veränderlichen Massen. Dr. Erwin Rauner Verlag, 2010.
JANKO, Jan. Vědy o životě v českých zemích, 1750-1950. Archiv Akademie věd České republiky, 1997.
KOBLASA, Pavel. Buquoyové: Stručné dějiny rodu. Veduta, 2002.
MORAWETZ, Michal. Romantik in Böhmen. Die Grundlagen des philosophischen Denkens des Grafen Georg von Buquoy. Franz Steiner Verlag, 2017.
OVČÁČKOVÁ, Lenka. V jednom vše, ve všem jen jedno/Im Einen Alles, im All nur Eines. Rogeon, 2017 (česko-německo-rakouský dokumentární film).
SABINA, Karel. Vzpomínky. Fr. Borový, 1937.
TEICHL, Robert. Goethe und Georg Graf von Buquoy. In: Chronik des Wiener Goethe-Vereins, 1905, XIX. Band, 3: 17-30.
URZIDIL, Johannes. Goethe v Čechách. Pistorius & Olšanská, 2009.


Internetový zdroj:

Georg von Buquoy (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích) https://www.kohoutikriz.org/autor.html?id=buqug [cit. 2018-2-10]

Research into natural sciences and humanities was enhanced in the first half of the 19th century by the private scholar Count Georg Franz August Buquoy (1781–1851), who was a prominent representative of the "Naturphilosophie" period. His interdisciplinary scientific interests included mathematics, physics, chemistry, physiology and other scientific disciplines, as well as national economics and philosophy. Among other achievements this led in 1838 to the founding of the first European nature reserve at Žofín primeval forest.