Polinační syndromy jsou konvergentními soubory fenotypických znaků květů, které se vyvinuly k přilákání specifické skupiny opylovačů. V článku shrnujeme definované syndromy a představujeme současné diskuze o jejich platnosti. I přes jejich zpochybnění některými autory stále považujeme syndromy za důležitý didaktický nástroj k pochopení obecných koevolučních principů v polinačních vztazích.

Doporučená literatura a přehledová tabulka:

Přehled literatury k dílčím tématům a další materiály najdete v pdf příloze níže pod obrazovou galerií.

Studijní materiál:

Text Biologické olympiády 2007/2008 k tématu mutualismu, tedy i opylování, je volně ke stažení jako pdf soubor na adrese:

https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11832-dokumenty-a-informace/r-12381-starsi-studijni-materialy

Pollination syndromes are a convergent set of phenotypical traits of flowers evolved to attract particular group of pollinators. In the related article (pages CLXIX–CLXXII), we review the defined syndromes and present current discussions on their validity. Although some authors have recently doubted their general validity, they remain an undisputed tool for an understanding of general co-evolutionary trends in polli­nation relationships.