Sklepní prostory památkově chráněných roubených staveb v obci Chlum (Kokořínsko, Ralská pahorkatina) vyhloubené v pevném pískovci poskytují vhodný biotop pro některé troglofilní druhy, tedy organismy vyhledávající jeskyně a jiné podzemní prostory. K zajímavým příkladům patří i pavouk meta temnostní (Meta menardi), nápadná svými kokony zavěšovanými za vlákno na strop.

The cellar areas of listed timbered buildings in the Chlum district (Kokořínsko, the Ralsko Uplands) hollowed out from solid sandstone provide a suitable biotope for some troglophile species, i. e. those seeking cave and other underground spaces. Interesting examples include the European cave spider (Meta menardi), which is remarkable for its cocoons suspended from ceilings by a thread.