Interakce rostlin a jejich opylovačů představujeme jako méně idylické vztahy, než obvykle uvádějí učebnice. Důraz klademe na investice obou partnerů, včetně jejich časté asymetrie a vybraných komplikovanějších příkladů. Zaměřujeme se také na vznik a koevoluci těchto vztahů a na obecnou specializaci a generalizaci těchto interakcí v polinačních sítích.

Studijní materiál:

Text Biologické olympiády 2007/2008 k tématu mutualismu, tedy i opylování, je volně ke stažení jako pdf soubor na adrese:

https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11832-dokumenty-a-informace/r-12381-starsi-studijni-materialy

Literatura a další materiály k výuce:

Přehled literatury k dílčím tématům a další materiály najdete v pdf příloze níže pod obrazovou galerií.

Plant-pollinator interactions are presented here as a less idyllic relationship than is usually seen in textbooks. We emphasise the investments of both partners, often in­cluding asymmetry and some more complicated examples. We also focus on the partnership’s origin and co-evolution, as well as on the general specialisation and generalisation of these interactions in pollination networks.