Domestikace savců a jiných organismů znamenala zásadní předěl v dějinách lidstva. V článku jsou probírány příčiny a důsledky domestikačního procesu z hlediska koevolučních vztahů domestikujícího i domestikovaného druhu. Jsou shrnuty nové názory na vytváření znaků domestikačního syndromu prostřednictvím změn ve funkci buněk nervové lišty. Pes domácí je uveden jako výjimečný druh, který byl domestikován již dlouho před neolitickou revolucí zemědělců. Podobně jako u jiných domácích zvířat také poznatky o domestikaci psa byly významně obohaceny genetickými a molekulárními výzkumy.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The domestication of mammals and other organisms is a key transition in human history. This article explores the causes and consequences of the domestication processes in respect of the coevolutionary mutualism of domesticator and domesticate. New ideas concerning the origin of the domestication syndrome are presented here, based on neural crest cell behaviour and genetics. The first species that was introduced is the domestic dog, exceptional due to its origins being a long time prior to the Neolithic agricultural revolution. Our knowledge about dog domestication has been significantly enriched through advanced genetic and molecular investigation.