Koprofilní houby představují specializované rozkladače mrtvé rostlinné hmoty, kteří se adaptovali na specifický substrát, jakým je např. trus herbivorních živočichů. Na jednu stranu je tento substrát živinami bohatší, na druhou stranu je krátkodobý a vyskytuje se nepravidelně v prostoru a čase. Mnohé z těchto hub vynikají unikátními fyziologickými a morfologickými adaptacemi.

Fimicolous fungi are specialized in decomposing dead plant matter that has adapted to a specific substrate, such as herbivore dung. This substrate is, on the one hand, nutrient-rich, but on the other, short-term and occurring irregularly in time and space. Many of these fungi exhibit unique physio­logical and morphological adaptations.