Lysenkismus byl pseudovědecká biologie ovlivněná lamarckismem – teorií, která předpokládala u živých organismů dědičnost vlastností získaných během jejich života. Lysenkismus byl po druhé světové válce podporován sovětským vůdcem Stalinem. Popíral existenci genů, chromozomů, Mendelovy zákony a Morganovu genetiku. V represivním režimu 50. let 20. století ovlivnil lysenkismus také českou biologii. Jeho příklady ukazuje tento článek.

Použitá a citovaná literatura:

MARCUS AURELIUS, Antoninus; MERTLÍK, Rudolf. Hovory k sobě. Kniha VII. Přeložil Rudolf KUTHAN. Svoboda, 1969. MATALOVÁ, Anna; SEKERÁK, Jiří. Genetika za železnou oponou: její potlačování a reinstitucionalizace v Československu. Moravské zemské muzeum, 2004. MEDVEDEV, Žores Aleksandrovič; MEDVEDEV, Roj Aleksandrovič. Neznámý Stalin = [Orig.: Neizvestnyj Stalin]. Přeložil Libor DVOŘÁK. Academia, 2003. OREL, Vítězslav. Gregor Mendel a počátky genetiky. Academia, 2003. PETR, Jaroslav. CRISPR-Cas9 – průlom v přírodních vědách. Vesmír, 2015, 5: 288-290. PETR, Václav. Kritický úvod do teorie přírodního výběru. Nakladatelství Peres, 1996. RŮŽIČKA, Vladislav. Nárys učení o dědičnosti: pro studující, lékaře, učitelstvo a professory škol středních a hospodářských. Praha: A. Hynek, 1914. SOJFER, Valerij Nikolajevič; PALEČEK, Pavel. Rudá biologie: pseudověda v SSSR. Stilus, 2005. VALOVÁ, Simona. Jaroslav Kříženecký a lysenkismus v Československu v letech 1948–1965. 2013. PhD Thesis. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. WUKETITS, Franz M. Přírodní katastrofa jménem člověk: vývoj bez pokroku. Granit, 2001.

Lysenkoism was a pseudoscientific biological doctrine influenced by Lamarckism, which assumed the heritability of characteristics acquired during the lifetime of an organism. Lysenkoism was promoted by Stalin in the Soviet Union after the Se­cond World War. It denied the existence of genes, chromosomes, Mendelian laws and Morgan Genetics. Lysenkoism also in­fluenced Czech biology due to the repressive regime in the 1950s. Examples are shown in this article.