Barevné misky jsou běžně užívanou metodou sběru květomilného hmyzu. Při jejich použití ale záleží na tom, jakou barvu misky mají. Experimentální studie účinnosti čtyř barev – žluté, bílé, modré a červené, ukázala, že nejvíce florikolních brouků se chytá do žlutých misek a nejvíce žahadlových blanokřídlých do bílých, žlutých, ale i modrých misek. Modrá barva navíc vykazovala větší efektivitu ve stinném prostředí, jakým je les. Červená barva oproti ostatním chytala jen velmi málo druhů. Využití více různých barev misek při sběru hmyzu tak přispívá k lepšímu poznání lokální biodiverzity a zlepšuje znalosti o studovaných stanovištích.

Coloured pan traps are commonly used to collect floricolous insects. The colour of a trap has a very important effect on its efficiency. An experimental study using four colours: yellow, white, blue, and red, indicated that the highest number of floricolous beetles was collected by yellow pan traps, while the highest number of aculeate Hymenoptera was collected by white, yellow, and blue pan traps. Moreover, the blue one proved more efficient when used in shady environments, such as forests. Compared with the other colours, red was the least efficient. Using more than a single colour when sampling insects from pan traps can give a better image of local diversity and thus increase knowledge about habitats.