Použitá a citovaná literatura:

BENDA, J. Bacil, Naše řeč, 1931 (15), 6: 141 [dostupné na http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2342]

DANEŠ, František. Virus. Naše řeč, 1950 (34), 1–2: 34-35 [dostupné na http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4162]

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Nakladatelství Linové noviny, 2. vydání, Praha, 1997.
Ottův slovník naučný (26. díl z roku 1907, vydavatel a nakladatel Otto v Praze).

POŠTOLKOVÁ, Běla. Původ a skloňování názvů některých mikrobů. Naše řeč, 1967 (50), 1: 49-51.

Pravidla českého pravopisu, akademické vydání. Academia, Praha, 1994 (PČP)

Příruční slovník jazyka českého. Státní nakladatelství / SPN, Praha, 1935–1957 (PSJČ)

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. LEDA, 2. vydání, Praha, 2015.


Internetová jazyková příručka http://prirucka.ujc.cas.cz