Mechovky (Bryozoa, syn. Ectoprocta) jsou skupina vodních bezobratlých živočichů, které vytvářejí kolonie různých tvarů a velikostí. Osídlují různorodé vodní ekosystémy ve všech zeměpisných šířkách, hloubkách a stupních salinity. Jako přisedlé organismy postrádající mechanickou ochranu založili životní strategii na produkci sekundárních metabolitů. Tyto organické látky mechovkám slouží jako ochranný systém proti konkurenčním organismům, predátorům, parazitům a infekcím, nebo jako chemické sloučeniny pro vnitrodruhovou a mezidruhovou komunikaci.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Bryozoa are aquatic invertebrate animals that form colonies of various shapes and sizes. They inhabit environmentally diverse areas across all latitudes, depths, and salinity regimes. As sessile organisms without any mechanical means of protection, bryo­zoa have developed a self-defence strategy based on the production of secondary metabolites (chemical defences). These organic substances serve as agents against predators, parasites and infections, or as chemicals for specific communication.