Použitá a citovaná literatura:

JENÍK, Jan. Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku: teorie anemo-orografických systémů. Nakladatelství Československé akademie věd, 1961.
JENÍK, Jan; ŠTURSA, Jan. Vegetation of the Giant Mountains, Central Europe. In. NAGY, Laszlo; GRABHERR, Georg; KÖRNER, Christian; THOMPSON, Desmond B.A. (eds). Ecological Studies, 2003, 1.167: 47-51.
Kovář, Pavel; Neuhäuslová, Zdenka. Integrovaná botanika profesora Jana Jeníka. Preslia, 1999, 1-2: 173-179.
Osbornová, Jana, et al. Jan Jeník – 60 let. Preslia, 1989,1: 73-84.
SOUKUPOVÁ, Lenka, et al. (eds.). Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. Opera corcontica, 1995, 32: 72-77.


Výběr některých autorských či spoluautorských monografií, vědeckých studií a vědecko-popularizačních knih Jana Jeníka:

Kořenový systém dubu letního a zimního (1957)
Alpínská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku (1961)
Die alpine Waldgrenze im Krkonoše Gebirge (1962)
Tropical Rain Forest and Its Environment (1974)
Život hor (1983)
Ecological Study of Toro Game Reserve (1984)
Velká obrazový atlas lesa (1984)
Život v bažinách (1984)
Životní prostředí očima přírodovědce (1989)
Cesty za Hefaistem (1989)
Die Waldfreien Kammlagen des Altvatergebirges (1992)
Biosphere Reserves on the crossroads of Central Europe (1994)
Ekosystémy (1995)
Arctic-alpine tundra of the Krkonoše, the Sudetes (1995)
Biosférické rezervace České republiky (1996)
Floodplain Ecology and Management (1996)
Freshwater Wetlands and their Sustainable Future (2002)
Kapitoly ze života v tropech (2009)
Roots and root systém of trees (2014)