Arachnofilní ploštice (Hemiptera: Heteroptera) žijí v sítích specifických druhů pavouků. Většina z nich jsou kleptoparaziti vyhledávající hmyz lapený v pavoučích sítích. Štíhlenka pavoukomilná – Metacanthus (Cardopostethus) annulosus – je jediným takovým druhem žijícím v Evropě. Těžiště jejího výskytu leží ve Středozemí, kde bývá nalézána v nálevkovitých sítích pokoutníků (Araneae: Agelenidae). Svým rozšířením zasahuje až do Panonské nížiny a v současnosti byla nově nalezena také v České republice.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Arachnophile true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) inhabit the webs of specific spider species. Most of them are cleptoparasites, searching for insects entangled in spider webs. The stilt bug Metacanthus (Cardopostethus) annulosus is the only arachnophile cleptoparasitic true-bug in Europe. It is usually found in the funnel-webs of agelenid spiders (Araneae: Agelenidae) in the Mediterranean, extending to Pannonia, and has also been discovered in the Czech Republic.