Před asi 10 tisíci lety vznikly usedlé populace rolníků v oblasti úrodného půlměsíce na Blízkém východě. Archeologické, archeozoologické a populačně-genetické výzkumy se ubírají ke společnému závěru, že k domestikaci čtyř nejvýznamnějších domácí druhů sudokopytníků (tura, ovce, kozy a prasete) došlo právě v této době a v této oblasti. Z domestikačních center na Blízkém východě se chov skotu, koz, ovcí a prasat po několika málo tisíciletích začal s neolitickými rolníky šířit do Evropy, Asie a Afriky. Mimo centra domestikace v jihozápadní Asii existovala u některých druhů také další ve východních částech kontinentu.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Settled populations of farmers appeared in the Fertile Crescent in the Near East about 11 000 years ago. Archaeological and po­pulation-genetic investigations agree on a common conclusion that the domestica­tion of the four most important domestic ungulates (cattle, sheep, goat, domestic pig) happened just in that geographic area and that time period. Breeds of these domestic even-toed ungulates spread further with the neolithic farmers from the Near East to Europe, Asia and Africa. Except for the centres of domestication situated in south-west Asia, other independent domestication centres also existed in Eastern Asia.