Rybenka Ctenolepisma longicaudata není v porovnání s původními druhy českých rybenek náročná na teplotu a vlhkost, proto se může objevit i mimo místa, kde jsme se v minulosti s touto starobylou skupinou hmyzu běžně potkávali, jako např. v ložnicách, obývacích pokojích, půdách, skladech a kancelářích. Živí se organickými zbytky rostlinného i živočišného původu, a může tak působit škody na tapetách, sbírkách, rodinných albech, dokumentech, vlně nebo také uskladněných potravinách. Poprvé byla v České republice nalezena v roce 2017, když působila škody ve skladu a přilehlých kancelářských budovách v Praze, kam byla pravděpodobně zavlečena spolu s kartonovými obaly. V letech 2018–19 následovaly další potvrzené nálezy z Plzeňského a Jihomoravského kraje, lze se proto domnívat, že C. longicaudata má potenciál stát se dominantní synantropní rybenkou, stejně jako se tomu stalo v západní Evropě.

Seznam použité literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

In comparison with our native silverfish species, the Giant or Grey Silverfish (Cteno­lepisma longicaudata) has lower requirements on temperature as well as on relative humidi­ty. Therefore it can occur in places where silverfish presence is normally unusual or very rare such as living rooms, bedrooms, attics, warehouses, offices etc. As the silverfish feed on various organic tissues it can cause damage to wallpaper, collections, photo albums, documents, textiles or even food. In the Czech Republic, the first record of the species comes from Prague in 2017. A population of C. longicaudata was revealed in a warehouse and surrounding office buildings. In 2018–19, other specimens were detected in regions of Pilsen, Prague and South Moravia, and so C. longicaudata is assumed to have the potential to become the dominant silverfish household species in the Czech Republic, as has happened in Western Europe.