Seznam vybrané literatury je uveden v pdf souboru níže jako samostatná příloha.

Kompletní bibliografie prof. I. Chlupáče vyšla v r. 2003 v Bulletin of Geosciences – viz http://www.geology.cz/bulletin/fulltext/313_breit.pdf