V příspěvku jsou shrnuty první nálezy invazní kněžice mramorované (Halyomorpha halys) na Moravě a v Čechách v letech 2018 a 2019. Mapování tohoto druhu probíhá na www.biolib.cz.

Použitá a citovaná literatura:

HEMALA, Vladimír; KMENT, Petr. First record of Halyomorpha halys and mass occurrence of Nezara viridula in Slovakia (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Plant Protection Science, 2017, 53.4: 247-253.
KMENT, Petr. Vetřelci na obzoru – kněžice mramorovaná a kněžice zeleninová. Živa, 2016, 3: 135-137.
KMENT, Petr; BŘEZÍKOVÁ Milena. First record of the invasive Brown Marmorated Stink Bug (Halyomorpha halys) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in the Czech Republic. Klapalekiana, 2018, 54: 221-232.

We summarise first records of the alien Brown Marmorated Stink Bug (Halyomor­pha halys) in Moravia and Bohemia (Czech Republic) in 2018 and 2019. The distribution of this species is mapped at www.biolib.cz.