Vegetační porost je pro měkkýše jak prostředím, tak potravou. Nicméně některé rostliny vytvářejí prostředí ideální pro měkkýše, zatímco jiné je odpuzují. Vedle toho je výskyt měkkýšů také ovlivněný kombinací vlivů vegetace a geomorfologie, které dohromady vytvářejí složitý labyrint mikrostanovišť. V tomto článku zdůrazňujeme některá empiricky vypozorovaná pravidla, která usnadní orientaci v terénu při sběru měkkýšů.

For molluscs, vegetation cover offers both an environment and a food source. How­ever, some plants create an ideal habitat for a mollusc, while others drive them away. In any case, the occurrence of molluscs is also affected by a combination of vegetation cover im­pact with geomorphology impact, resulting in an intricate labyrinth of microhabitats. Here we emphasise some empirically observed ru­les for better orientation in this labyrinth during the field sampling of land snails.