Citovaná a použitá literatura:

Pravidla českého pravopisu, akademické vydání, Academia, Praha 1993
Pravidla českého pravopisu, akademické vydání, Academia, Praha 1957
Pravidla českého pravopisu, školní vydání, Fortuna, Praha 1999
Akademická příručka českého jazyka, Academia, Praha 2014
Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994
Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. 
Český národní korpus (https://kontext.korpus.cz)