V současnosti jsou všechny druhy lidoopů považovány za ohrožené vymřením. Mezi nejdůležitější činitele negativně ovlivňující zmiňované pozoruhodné savce patří pokračující rozpad a ničení původního prostředí, zejména velkoplošná přeměna na plantáže, přímé pronásledování a v případě afrických druhů i nemoci. Přitom ve všech zemích, kde v současnosti žijí, jsou lidoopi chráněni zákonem. Záchrana populací lidoopů a jejich upřednostňovaného prostředí vyžaduje kromě nemalých finančních zdrojů silnou podporu politiků a široké veřejnosti, vynucování příslušných právních norem, ekonomická opatření, účinnou mezinárodní spolupráci a v neposlední řadě i věrohodné údaje získané monitorováním a výzkumem.

Citovaná a použitá literatura:

ESTRADA, Alejandro, et al. Impending extinction crisis of the world’s primates: Why primates matter. Science advances, 2017, 3.1: e1600946.
IUCN. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017.3. IUCN Gland Switzerland, 2017. HYPERLINK "http://www.iucnredlist.org" http://www.iucnredlist.org.
KÜHL, Hjalmar S., et al. The Critically Endangered western chimpanzee declines by 80%. American journal of primatology, 2017, 79.9: e22681.
MEIJAARD, Erik. How a mistaken ecological narrative could be undermining orangutan conservation. In: KAREIVA, Peter; MARVIER, Michelle; SILLIMAN, Brian (ed.). Effective conservation science: data not dogma. Oxford University Press, 2017, pp. 90-97.
NATER, Alexander, et al. Morphometric, behavioral, and genomic evidence for a new orangutan species. Current Biology, 2017, 27.22: 3487-3498. e10.
STRINDBERG, Samantha, et al. Guns, germs, and trees determine density and distribution of gorillas and chimpanzees in Western Equatorial Africa. Science advances, 2018, 4.4: eaar2964.
VOIGT, Maria, et al. Global demand for natural resources eliminated more than 100,000 Bornean orangutans. Current Biology, 2018, 28.5: 761-769. e5.
WWF. Mountain Gorilla numbers surpass 1,000 despite challenges. WWF International Washington, D.C., 2018.
XUE, Yali, et al. Mountain gorilla genomes reveal the impact of long-term population decline and inbreeding. Science, 2015, 348.6231: 242-245.
ZIMS. Zoological Information Management System. Species 360 Minneapolis, MN, 2018.

At present, all great ape species are consi­dered to be threatened by extinction. The most important factors affecting these remarkable mammals include continuing natural habitat fragmenta­tion, degradation and loss, particularly large-scale land-use transformation into plantations, direct persecu­tionand in African great apes, diseases as well. In addition to large funds, saving both great ape populations and their preferred habitats requires strong support from decision-makers and the general public, law en­forcement, financial tools, effective international co-operation and last not least, robust data gathered by research and monitoring.