Pcháč Sudův (Cirsium ×sudae) je kříženec dvou alpských druhů – pcháče kraňského (C. carniolicum) a pcháče Greimlerova (C. greimleri). Výskyt jeho rodičů se omezuje pouze na východní Alpy (p. Greimlerův můžeme najít ještě v Dinaridech) a oba druhy jsou i v rámci svých areálů velmi vzácné. Předpokládá se, že se liší i ekologicky. Jejich společný výskyt se tedy téměř vylučuje a pravděpodobnost, že by se potkaly a vytvořily „nejvzácnějšího z vzácných hybridů”, je malá. Občas však můžeme mít štěstí…

Citovaná literatura:

BUREŠ, Petr, et al. Genome size variation in Central European species of Cirsium (Compositae) and their natural hybrids. Annals of botany, 2004, 94.3: 353-363.
FÉR, T. Dominantní (binární) molekulární markery a jejich využití v populační a systematické biologii. Zprávy České botanické společnosti, Praha, Materiály, 2011, 25: 61-78.
MICHÁLKOVÁ, Ester, et al. Cirsium xsudae: a new interspecific hybrid between rare Alpine thistles. Preslia, 2018, 90.4: 347-365.

The thistle Cirsium ×sudae is a hybrid of two alpine thistle species – C. carniolicum and C. greimleri. Both parents grow only in the Eastern Alps (C. greimleri can additionally be found in the Dinarids) and are very restricted even within their areas of distribution. It is also presumed that they differ in the ecological demands. Their co-occurrence is, therefore, practically ruled out, and the chance they might create the „rarest of rare hybrids” is small. Neverthe­less, sometimes we can be lucky...