Skákavka mravenčí (Myrmarachne formicaria) byla zvolena evropským pavoukem roku 2019. Tato skákavka dovedla imitace svého mimetického vzoru k dokonalosti, nenapodobuje mravence pouze tvarem a zbarvením těla, ale i chováním. Kvůli vazbě na mizející typy mokřadů byla tato skákav­ka zařazena mezi ohrožené druhy.

Myrmarachne formicaria was elected as the European Spider of the Year for 2019. This jumping spider exhibits remarkable ant mimicry, not only in the shape and colour of its body but also in its behaviour. Because it is associated with disappearing habitats in the Czech Republic, it is red-listed in this region.