Jedním ze systémů nutných pro přežití bezobratlých i obratlovců je imunitní systém. Imunitní odpověď je ale energeticky náročný proces. Imunitní systém proto ovládá některé molekulární mechanismy, které zajišťují dostatečný přísun energie k imunitním buňkám při imunitní reakci. Dochází k přesmyku energie, kdy je potlačen metabolismus neimunitních tkání a ušetřená energie pak je využita imunitními buňkami. Imunitní systém se tak chová sobecky k ostatním tkáním.

Použitá a doporučená literatura:

BAJGAR, Adam, et al. Extracellular adenosine mediates a systemic metabolic switch during immune response. PLoS biology, 2015, 13.4: e1002135.
BAJGAR, Adam; DOLEŽAL, Tomáš. Extracellular adenosine modulates host-pathogen interactions through regulation of systemic metabolism during immune response in Drosophila. PLoS pathogens, 2018, 14.4: e1007022.
STRAUB, Rainer H. Insulin resistance, selfish brain, and selfish immune system: an evolutionarily positively selected program used in chronic inflammatory diseases. Arthritis research & therapy, 2014, 16.2: S4.
VANDER HEIDEN, Matthew G.; CANTLEY, Lewis C.; THOMPSON, Craig B. Understanding the Warburg effect: the metabolic requirements of cell proliferation. Science, 2009, 324.5930: 1029-1033.
ŽUBEROVÁ, Monika, et al. Increased extracellular adenosine in Drosophila that are deficient in adenosine deaminase activates a release of energy stores leading to wasting and death. Disease models & mechanisms, 2010, 3.11-12: 773-784.

One of the systems necessary for the survival of the organism is the immune system. However, the immune response is an energy-demanding process. Therefore the immune system controls some molecular mechanisms which ensure a sufficient sup­ply of energy to immune cells during the immune response. There is a metabolic switch when the metabolism of non-im­mune tissues is suppressed, and the energy saved is then used by immune cells. The immune system thus behaves selfishly towards other tissues.