Soutěž Věda je krásná, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, přibližuje estetickou hodnotu přírodních fenoménů, jak ji odhalují vědci při svých výzkumech, a to prostřednictvím fotografií, ilustrací i počítačově zpracovaných vizualizací. Více na www.vedajekrasna.cz

The Science is Beautiful art competition run by the Faculty of Science at Charles University aims to show the aesthetics revealed by scientific re­search, either through photography, illustrations or computerised visualisations of natural phenomena. For further information and the awarded images see www.vedajekrasna.cz (website only in Czech).