Druhý díl seriálu o dějinách biologických věd v uplynulých 100 letech se zaměřuje na botaniku a s ní spřízněné obory v meziválečné době a za války. Všímá si zejména center floristického výzkumu a jeho metodologických proměn (Karel Domin, Josef Podpěra), mezinárodně významného rozvoje algologie a mykologie na českých i německých ústavech a významu univerzitního ústavu a laboratoře Bohumila Němce pro rozvoj experimentálních oborů anatomie, fyziologie a cytologie rostlin.

Citovaná a použitá literatura:

HADAČ, Emil. Vývoj ekologie u nás v letech 1918–1952, in: NOVÝ, Luboš; FOLTA, Jaroslav, eds. Věda v Československu 1918-1952. Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha, 1979, s. 345-351 (Práce z dějin přírodních věd, sv. 11).
CHYTRÝ, Milan, et al. (ed.). Flora and Vegetation of the Czech Republic. Springer, 2017 (Plant and Vegetation, vol. 14).
JANKO, Jan. Vědy o životě v českých zemích 1750-1950. Archiv Akademie věd České republiky, Praha, 1997, s. 363-394.
KLÁŠTERSKÝ, Ivan; DUDA, Josef; HRABĚTOVÁ-UHROVÁ, Anežka. Botanikové na českém a moravskoslezském území od nejstarších dob. Československá společnost pro dějiny věd a techniky, Praha, 1970. (Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a techniky při ČSAV, č. 14-15).
KLÁŠTERSKÝ, Ivan; HRABĚTOVÁ-UHROVÁ, Anežka; DUDA, Josef. Dějiny floristického výzkumu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. Okresní vlastivědné muzeum, Severočeská pobočka Československé botanické společnosti, Litoměřice, 1982 (Severočeskou přírodou, příloha 1982/1).
KOVÁŘ, Pavel. Botanik prof. Karel Domin. Živa, 2004, 1: III-IV.
NĚMEC, Bohumil. Vzpomínky. Archiv Akademie věd ČR, Praha, 2002 (v rámci této edice příspěvky o životě, díle a přínosu B. Němce od V. Podaného, S. B. Winterse a J. Janka).
NEUSTUPA, Jiří. Algologie a protistologie na Německé univerzitě v Praze v meziválečném období I. Adolf Pascher a jeho odkaz. Dějiny věd a techniky, 2017, 4: 234-258.
NEUSTUPA, Jiří. Algologie a protistologie na Německé univerzitě v Praze v meziválečném období II. Ernst Georg Pringsheim a Institut pro rostlinnou fyziologii. Dějiny věd a techniky, 2018, 3: 169-195.
NOVÁK, František A. Karel Domin padesátníkem. Československá botanická společnost, Praha, 1931 (Věstník Československé botanické společnosti, sv. 10).
NOVÁK, František A. Literatura botanická, in: Československá vlastivěda. Díl X. Osvěta. Masarykova akademie práce, Sfinx, Praha, 1931, s. 473-483.
NOVÝ, Luboš, ed. Vědecká zasedání k dějinám biologie: Vývoj botaniky na Moravě: P. A. Mattioli. ČSAV, Praha, 1979 (Práce z dějin přírodních věd, sv. 12).
PAULUS Filip; STEINOVÁ, Šárka; ŠTĚCHOVSKÝ, Jiří. Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775–1945. Národní archiv, Praha, 2017.
ŠIMŮNEK, Michal V.; PETŘÍČEK, Václav. Botanik. Rektor, politik: Karel Domin (1882–1953). Krásné město (Kutná Hora) 2018, 4: 3-7.
ŠTELCL, Jindřich, ed. Festschrift zum 90. Geburtstag des Akademikers Josef Podpěra. Universita J. E. Purkyně, Brno, 1970 (Folia přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Biologia, sv. 11/3, sv. 26).

This second part of the series on the history of biological sciences over the last century focuses on botany and its associated disciplines du­ring the interwar period and the war, inclu­ding in particular floristic research centres and their changing methodology (Karel Domin, Josef Podpěra), the internationally significant development of algology and mycology at Czech and German institutes and the importance of Bohumil Němec’s university institute and laboratory for the development of the experimental fields of plant anatomy, physiology and cytology.