Článek popisuje vztahy sociálně parazitického mravence Strongylognathus testaceus s hostitelským druhem z druhového komplexu mravence drnového (Tetramorium caespitum). Všímá si také rozdílů ve způsobu života příbuzných druhů S. kratochviliS.alpinus. Blíže se zabývá i nečekanými rozmnožovacími schopnostmi S. testaceus a chováním mravenců uvnitř hnízda (ve formikáriu).

Citovaná a použitá literatura:

KRATOCHVÍL, Josef. Příspěvky k poznání mravence Strongylognathus Kratochvíli Šilhavý. Věstník Československé Zoologické Společnosti, 1940, 8: 24-46.
KRATOCHVÍL, Josef. Mravenci mohelenské reservace. Rozbor taxonomický, faunisticko-oekologický, sociologický a zoogeografický. Archiv svazu na ochranu přírody a domoviny na Moravě. 6. Mohelno 5: 10-102, 1944.
SEIFERT, Bernhard. Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Lutra Verlags- und Vertriebsgesellschaft, 2007.

This paper describes social relations between the socially parasitic ant Strongylo­gnathus testaceus and its host species from the Tetramorium caespitum species complex. The life strategies of the related S. kratochvili and S. alpinus are discussed. The reproduction and behaviour of S. testaceus in an artificial nest are also presented.