Prespanské jezero v Severní Makedonii je považováno za přírodní ráj s významnými botanickými, zoologickými i krajinářskými prvky. V roce 2017 v něm byla znovu nalezena velmi vzácná vodní masožravá rostlina aldrovandka měchýřkatá (Aldrovanda vesiculosa). Článek popisuje hydrobotaniku jezera s důrazem na výskyt aldrovandky v rákosinách jezera.

Citovaná a použitá literatura:

ADAMEC, Lubomír. Biological flora of Central Europe: Aldrovanda vesiculosa L. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 2018, 35: 8-21.
ANGELOVA, Natalija, et al. Conservation Action Plan for Reedbeds in the Prespa Lakes Watershed. UNDP/GEF project ‘Integrated ecosystem management in the Prespa lakes basin’, 2014.
JOVANOVSKA, Daniela, et al. Rediscovery of Aldrovanda vesiculosa L. and new data on its distribution in the Republic of Macedonia. Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium, 2017, 20.1: 31-39.
WAGNER, Bernd; WILKE, Thomas. Preface „Evolutionary and geological history of the Balkan lakes Ohrid and Prespa“. Biogeosciences, 2011, 8.4: 995-998.

Lake Prespa in Northern Macedonia is considered a natural paradise with substantial botanical and zoological elements. In 2017, a very rare aquatic carnivorous species the Waterwheel Plant (Aldrovanda vesiculosa) was re-discovered there. This paper describes hydrobotanical relations in the lake with the emphasis on the oc­currence of A. vesiculosa in reed stands.