Na sezonně podmáčených savanách v severovýchodním Thajsku roste několik druhů pozoruhodných masožravých bublinatek (Utricularia). Některé z nich se na několik málo týdnů v roce stávají dokonce dominantami tamních společenstev. Článek popisuje autentická pozorování z lokalit v národních parcích Pha Taem, Phu Pha Thoep a Khao Yai, kam autory zavedla práce na připravovaném atlasu bublinatek. Publikované fotografie se objevují jen velmi vzácně.

Doporučená literatura:

PARNELL, John A. N. An account of the Lentibulariaceae of Thailand. Thai Forest bulletin (botany), 2005, 33: 101-144.
PARNELL John A. N. Lentibulariaceae. Flora of Thailand. Bangkok: The Forest Herbarium. 2011, 11.1: 16-45.
STUDNIČKA, Miloslav; FRANTA, Jan; SPOUSTA, Martin. Masožravé rostliny a jejich bydliště: katalog k výstavě = Carnivorous plants and their biotopes: exhibition catalog. Liberec: Botanická zahrada, 2010.
TAYLOR, Peter. The genus Utricularia. A taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV., 1989, 1-724.
WAKABAYASHI, Hiroshi. Utricularia ramosissima (Lentibulariaceae), a new species from north-eastern Thailand. Journal of Insectivorous Plant Society, 2010, 61.2: 33-38.

Tabulku s výsledky chemické analýzy vody najdete jako pdf přílohu níže pod obrazovou galerií.

Several species of notable carnivorous plants of the genus bladderwort (Utricularia) grow during the waterlogged savanna season in north-eastern Thailand. For just a few weeks of the year some of these species even become dominant in local plant communities. This article describes au­thentic observations from sites in the Pha Taem, Phu Pha Thoep and Khao Yai Natio­nal Parks, where the authors went to work on their forthcoming Atlas of Bladderworts, The published photographs only make very rare appearances.