Citovaná a použitá literatura:

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997.
PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny, 1–5. Praha: Nakladatelství ČSAV, ČAVU, Státní nakladatelství učebnic, 1954–1960.
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vydání. Praha: LEDA, 2015.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1994 (SSČ).
Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ).