Další významná fáze domestikačního procesu probíhala převážně v Eurasii, částečně v severní Africe a některé paralelní události nastaly také v Jižní Americe. V této pozdější vlně nebylo zdomácnění již tak jednoznačně spojeno se zemědělstvím a domácí zvířata byla používána k rozmanitějším účelům, především k dopravě a válčení. V tomto období došlo v Eurasii k domestikaci koně domácího, osla domácího a dvou druhů velbloudů. Pozoruhodná je zvláště složitá historie zdomácnění koní. Nezávisle byly v podobné době domestikovány lamy v Jižní Americe.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The next important phase of the domes­tication process happened mainly in Eur­asia and partly in northern Africa, with certain parallel events also occurring in South America. Domestication was not closely related to agricultural development during this later phase, as domestic animals were used for other purposes; in particular, transport and warfare. In Eurasia during this period, domestication of the horse (Equus caballus), ass (E. asinus) and two camel species (Camelus bactrianus, C. dromedarius) was taking place. The complicated history of horse domestication is particularly remarkable. Llamas (Lama glama, Vicugna pacos) were being domesticated in South America at approximately the same time.