Přibližně do konce první poloviny 20. století se pestrokrovečník Allonyx quadrimaculatus hojně vyskytoval na českém území pouze na periferii Brna, v silné populaci zvláště u Střelic. Postupně ale jeho tamější populace slábla, až tam druh v uvedenou dobu vymizel úplně. Poněvadž lokalita zůstala jen málo narušena, a nadto později nikde jinde v České republice než právě u Brna nebyl zastižen, šlo o velmi dlouhý refugiální, zcela izolovaný výskyt. Hlavní příčinou redukce jeho moravského areálu bylo nejspíše okleštění plochy lesů a v souvislosti s tím i úbytek pro něj vhodné potravy.

Citovaná a použitá literatura:

DLOUHÝ, František. Brouci. Praha: I. L. Kober, 1898.
FLEISCHER, Antonín. Ueber Xylotrechus pantherinus Savén, über Clerus (Allonyx) 4-maculatus Schall. und Saprinus brunnensis m. Wiener Entomologische Zeitung, 1891, 10: 229–230.
FLEISCHER, Antonín. Přehled brouků fauny Československé republiky. Brno: Moravské muzeum zemské, 1927-1930.
FORMÁNEK, Romuald. Ueber die Flugzeit einiger Coleopteren. Wiener Entomologische Zeitung, 1899, 18: 47–48.
HORION, Adolf. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer III. München, 1953.
KADĚRA, Mladen. Zánik populací některých nápadných brouků jižní Moravy. Živa, 2011, 4: 174–175.
KLIMENT, Josef; ZOUFAL, Vladimír. Čeští brouci. Německý Brod, 1899.
KOLIBÁČ, Jiří; MAJER, Karel; ŠVIHLA, Vladimír. Cleroidea. Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí. Beetles of the superfamily Cleroidea in the Czech and Slovak Republics and neighbouring areas. Praha: Clarion Production, 2005.
KREJCÁREK, Ladislav. Nálezy nových nebo vzácných druhů brouků na území Gottwaldovského kraje. Zprávy Krajského muzea v Gottwaldově, 1957, 3: 15–16.
KÜHNEL, Herbert; MAI, Andreas. Massenauftreten von Allonyx quadrimaculatus (Col., Cleridae) im Mittelelbegebiet. Entomologische Nachrichten und Berichte, 1985, 29: 281–282.
LEDER, Hans. Erster Nachtrag zu Edm. Reitter´s Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, 1871, 10: 86–139.
LETZNER, Karl Wilhelm. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Zeitschrift für Entomologie Breslau (NF), 1871, 2: 328.
LOKAJ, Emanuel. Verzeichniss der Käfer Böhmens. Archiv für naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen I (1868), 1869, sect. 4: 7–77.
MAJZLAN, Oto; RYCHLÍK, Ivo; DEVÁN Pavel. Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Hymenoptera – Sphecidae, Pompilidae et Vespidae) NPR Čenkovská step a NPR Čenkovská lesostep na južnom Slovensku. Folia Faunistica Slovaca, 1999, 4: 129–150.
ŠKORPÍK, Martin. Pestrokrovečníkovití (Coleoptera: Cleridae) Znojemska s poznámkami k jejich rozšíření, biologii a ochraně. Thayensia, 2018, 15: 117–192.
WINKLER, Josef Rudolf. Středoevropské druhy pestrokrovečníků a poznámky o jejich výskytu ve středních Čechách (Coleoptera: Cleridae). Bohemia Centralis, 1959, A–1 (8): 409–511.

On the territory of the Czech Republic the species Allonyx quadrimaculatus (Claridae) was only abundant on the outskirts of Brno, with a high population in Střelice in particular, until approximately the end of the first half of the 20th century. How­ever, its population decreased progressively from that time until it disappeared completely. As the site has remained little disturbed, and the species has not been found anywhere else in the Czech Republic apart from Brno, this was a very long, quite isolated refugial occurrence. The main cause for the reduction of its Moravian habitat was probably the pruning of forest areas and as a result the reduction of suitable food.