Horský charakter Brd dokládá výskyt řady druhů vodních živočichů, které se v České republice jinak vyskytují už jen v pohraničních horách. Které druhy to konkrétně jsou, silně závisí na pH vody. Ve střední části Brd jsou potoky většinou kyselé, v jižní často neutrální. V okrajových, nižších částech Brd jsou horské druhy nahrazovány více rozšířenými druhy nižších poloh. Díky absenci zdrojů odpadních vod mezi nimi nacházíme i druhy vzácné a ohrožené.

Citovaná a použitá literatura:

BISSELINK, Berny; DOLMAN, A. J. Precipitation recycling: Moisture sources over Europe using ERA-40 data. Journal of hydrometeorology, 2008, 9.5: 1073-1083.
BOJKOVÁ, Jindřiška, et al. Species loss of stoneflies (Plecoptera) in the Czech Republic during the 20th century. Freshwater Biology, 2012, 57.12: 2550-2567.
BRANDT, S. Anders. Classification of geomorphological effects downstream of dams. Catena, 2000, 40.4: 375-401.
CÍLEK, Václav. Střední Brdy. Ministerstvo zemědělství ČR, , Ministerstvo životního prostředí, ČSOP Příbram a Kancelář pro otázky ochrany přírody a krajiny Příbram, Příbram, 2005.
CÍLEK, Václav, et al. Voda a krajina: Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině. Praha: Dokořán, Praha, 2017.
ČÍŽKOVÁ, Hana; VLASÁKOVÁ, Libuše; KVĚT, Jan. Mokřady: ekologie, ochrana a udržitelné využívání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017. Episteme : edice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Natura.
HARDEKOPF, David W., et al. Predicting long-term recovery of a strongly acidified stream using MAGIC and climate models (Litavka, Czech Republic). Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 2008, 12.2: 479-490.
KOLÁŘ, Vojtěch, et al. Vodní brouci jako zrcadlo našeho hospodaření. Vodní hospodářství, 2018, 68.6: 6-11.
SCHÄR, Christoph, et al. The soil–precipitation feedback: A process study with a regional climate model. Journal of Climate, 1999, 12.3: 722-741.
SŁOWIK, Marcin, et al. Evolution of river planforms downstream of dams: Effect of dam construction or earlier human‐induced changes?. Earth Surface Processes and Landforms, 2018, 43.10: 2045-2063.
ŠTAMBERGOVÁ, Monika; SVOBODOVÁ, Jitka; KOZUBÍKOVÁ-BALCAROVÁ, Eva. Raci v České republice. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009. Metodika AOPK ČR.

Macrozoobenthic assemblages in tributaries in the Brdy Mountains (Central Bohemian Region) comprise mountain species. These are more widely distributed in the higher ranges bordering the Czech Republic and are strongly pH dependent. In the central section of the Brdy Mountains, the streams are mostly acidic, whereas in the southern part they are often circum-neutral. At the border, mountain species are replaced by low-altitude representatives. Rare and endangered organisms are present due to the absence of water pollution sources.