Článek se zabývá mamutem srstnatým (Mammuthus primigenius) v kulturních kontextech. Zaměřen je především na etymologii slova mamut, jeho první doklady ve světových jazycích a cesty, jimiž proniklo do češtiny. Druhým, úzce souvisejícím tématem, jemuž je věnována pozronost, je význam mamuta pro kulturu a mytologii původních obyvatel Sibiře. Vzhledem k tomu, že slovo mamut pochází právě z ugrofinských jazyků oblasti Uralu a západní Sibiře, jsou obě témata těsně propojena. Postulujeme dvě možné etymologie, a to z mansijštiny, nebo z udmurtštiny.

Citovaná a použitá literatura:

BELL, John. Travels from St Petersburg in Russia, to diverse parts of Asia. Edinburgh, 1806 (str. 383-386).
BERELTUJEVA, Darja.,M. Ornamentalnoe iskusstvo Evenokov. Bůagoveščansk: Istoriko archeologičeskij klub, 2016, dostupné online na http://kitoy-sibir.ru/2017/12/13/ornament/ (citováno 21. 3. 2019).
BLAŽEK, Václav; KOVÁŘ, Michal. Z historie uralistiky, pionýrské období. (9. stol. – 1850). Linguistica Brunnensia, 2013, 61.1-2: 273-292 (s. 278).
BRZÁKOVÁ, Pavlína. Až odejdu za horu. Praha: Eminent, 2004 (str. 49).
FEJFAR, Oldřich. Zkamenělá minulost. Praha: Albatros, 1989 (str. 285).
KOMOROVSKÝ, Ján. Slované. In: KULCSÁR, Zsuzska a kol. Světové mytologie: nábožensko-mytologické systémy národů světa = [Orig.: Mitológiai ÁBÉCÉ]. Praha: Orbis, 1972 (str. 409).
LAUFER, Berthold. Arabic and Chinese Trade in Walrus and Narwhal Ivory. T'oung Pao, Second Series, 1913, 14.3: 315-370. Laufer se odvolává na Patkanovovu zprávu z roku 1897 (str. 329)
MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Academia, 1971 (str. 350).
MUSIL, Rudolf. Morava v době ledové: prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání. Brno: Masarykova univerzita, 2014, str. 104-105.
REID, Anna. Šamanův plášť = [Orig.: The shaman´s coat]. Přeložila Daniela FELTOVÁ. Praha: BB/art, 2004 (str. 125).
TICHONOV, A., N.: Mamont. Moskva: Zologičeskij institut rossijskoj ademiji nauk, 2005, dostupné online na www.e-reading.club/bookreader.php/1048755/Tihonov_-_Mamont.html

Internetové zdroje:
Článek bez uvedení autora: Proizchoždenie nazvanija slova mamont – dostupné online na http://kometa-vozmezdie.ru/200-mamonty.html. Citováno 15. 11. 2016 a 15. 2. 2019, odvolává se na V. Lunkeviče.

This article deals with the Woolly Mammoth (Mammuthus primigenius) in the cultural context, focusing particularly on the etymology of the mammoth name. The article also pays attention to the importance of the mammoth for the native Siberian peoples and their mythology. Both topics are closely related, because the etymology of the mammoth is connected with the Finno-Ugric languages of the Ural Mountains and western Siberia. We can postulate two possible etymologies from the Mansi and Udmurt languages.