V roce 2013 vznikla aplikace FlowerChecker, mobilní aplikace, díky níž botaničtí experti identifikují uživatelům neznámé rostliny prostřednictvím fotografií (podrobněji o aplikaci v samostatném článku na str. LXXVII–LXXVIII tohoto čísla Živy). Analýzou čtvrt milionu přijatých požadavků jsme se pokusili odpovědět především na otázku, na jaké rostliny se lidé ptají nejčastěji a proč.

The FlowerChecker application originated 6 years ago (presented in more detail in a paper on pages LXXVII–LXXVIII of this issue). It makes use of the knowledge of bo­tanical experts to identify unknown plants using photographs. By analysing 250 thousands received requests, we have attempted to address the question of which plants are most frequently requested and why.