V poslední části seriálu o domácích savcích jsou probrány ostatní druhy, k jejichž domestikaci došlo v různých obdobích. Tyto zbývající formy domácích savců měly rozmanitou a často poměrně zvláštní historii domestikace. Zcela samostatný a nezávislý průběh mělo zdomácnění orientálních velkých turů ve střední a východní Asii, domestikace morčete v Jižní Americe a specifický je i původ domácího králíka. Zvláštní osudy měly také různé domestikované druhy šelem. V přehledu nejsou zařazeny nedávno domestikované formy laboratorních zvířat a druhů chovaných na kožešinových farmách. V závěru je zdůrazněno současné ohrožení mnoha mizejících plemen domácích savců a potřeba účinné ochrany.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The final part of this series on domesticated mammals reports the other species subjected to domestication at various times. This review has not included recently domesticated mammals, such as laboratory specimens and fur species kept in farms. The remaining forms of mammalian domestics have experienced a varied and often unique history. A completely separate domestication process involved large Oriental species of bovids in central and eastern Asia. Similarly independent was the origin of the domesticated guinea pig in South America, while rabbit domestication was also rather unique. Varied processes have been involved in the domestication of several species of carnivores. This article is concluded by an outline of the critical situation of various endangered and vanishing races of domesticated mammals. Here conservation efforts are of essential importance.