Citovaná a použitá literatura:
MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení, Agentura Pankrác, Praha 2004 (2. vydání)
KNAPPOVÁ, Miloslava. Naše a cizí příjmení v současné češtině, 1. vyd. 2002; 2. vyd. AZ Kort, Praha 2008
Mluvnice češtiny 2, Academia, Praha 1986


Internetové zdroje:

Internetová jazyková příručka (http://prirucka.ujc.cas.cz)
Internetové stránky: https://www.nasejmena.cz a https://www.kdejsme.cz/