Od roku 2000 byl v české republice doložen výskyt dalších 14 druhů mnohonožek. Podle jejich výskytu je lze rozdělit do tří ekologických skupin: 1) synantropní a hemisynantropní druhy; 2) vzácné, reliktní a stenoekní druhy; 3) podzemní druhy. Devět těchto druhů je zařazeno v Červeném seznamu ohrožených bezobratlých živočichů České republiky. Na našem území tak nyní žije 78 druhů mnohonožek.

Citovaná a doporučená literatura:

DOLEJŠ, Petr; KOCOUREK, Pavel. Catalogue of the millipedes (Diplopoda) in the Hoffer's collection at the National Museum in Prague, Czech Republic. Schubartiana, 2018, 7: 1-6.
KOCOUREK, Pavel. Pozoruhodné společenstvo mnohonožek Botanické zahrady UK.[A remarkable community of millipedes.]. Živa, 2001, 49.3: 125-126.
KOCOUREK, Pavel. Several new species of millipedes (Diplopoda) from the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 2001, 65.2: 81-96.
KOCOUREK, Pavel. New species of millipedes occurring in the Czech Republic: species discovered in the period 1970-2002. African Invertebrates, 2003, 44.1: 199-202.
KOCOUREK, Pavel. Mnohonožky – skrytá fauna v Zoo Praha. Živa, 2004, 52.4: 169-171.
KOCOUREK, Pavel. Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) Prahy. Natura Pragensis, 2013, 21: 3–146.
KOCOUREK, Pavel; TAJOVSKÝ, Karel. Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) CHKO a BR Křivoklátsko. Bohemia centralis, 2011, 31: 285-300.
KOCOUREK, Pavel; TAJOVSKÝ, Karel. Diplopoda (mnohonožky). In: HEJDA, Radek; FARKAČ, Jan; CHOBOT, Karel (eds). Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates]. Příroda, 2017, 36: 1-612 (pp. 111-112).
KOCOUREK, Pavel; TAJOVSKÝ, Karel; DOLEJŠ, Petr. Mnohonožky České republiky – Příručka pro určování našich druhů [Millipedes of the Czech Republic–Guide for identification of our species]. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody, Vlašim, 2017.
KOCOUREK, Pavel; TAJOVSKÝ, Karel; DOLEJŠ, Petr. New species of millipedes occurring in the Czech Republic: species discovered in the period 2003–2017. Schubartiana, 2017, 6: 27-30.
LAŠKA, Vratislav; MIKULA, Jan; TUF, Ivan H. Jak hluboko žijí půdní bezobratlí? Živa, 2008, 56.4: 169-171.
MIKULA, J. Subteránní společenstva bezobratlých NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně a NPR Hůrka u Hranic [Subterranean invertebrate communities of the Zbrašov aragonit caves NNM and the Hůrka u Hranic NNR]. 2006. Diploma Thesis. MSc. Thesis, Palacký University, Olomouc, Czech Republic: 61 pp. (in Czech, English abstract). http://ekologie.upol.cz/ad/tuf/pdf/papers/Mikula2006.pdf
MOCK, Andrej, et al. Hungarosoma bokori Verhoeff, 1928 (Diplopoda: Chordeumatida): new insights into its taxonomy, systematics, molecular genetics, biogeography and ecology. Zootaxa, 2016, 4178.2: 234-256.
RŮŽIČKA, Vlastimil. Naši pavouci a biospeleologie. Živa, 2015, 53.5: 263-266.
TAJOVSKÝ, Karel. Biomonitoring v chráněných územích – CHKO České středohoří. Diplopoda – mnohonožky. Zpráva, Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice, 1999, 2 pp. (Tajovský 1999a)
TAJOVSKÝ, Karel. Co všechno můžeme vidět na těle mnohonožky. Živa, 1999, 47.6: 281-283. (Tajovský 1999b)
TAJOVSKÝ, Karel; MLEJNSKÝ, Roman. Nálezy nových druhů troglofilních mnohonožek. Ochrana přírody, 2007, 62.4: 19-20.
TAJOVSKÝ, Karel; MOCK, Andrej; PAPÁČ, Vladimír. The genus Hylebainosoma Verhoeff, 1899 (Diplopoda, Chordeumatida, Haaseidae): Redescription of Hylebainosoma tatranum, description of a new troglobiont species and notes to the Hylebainosoma–Romanosoma species group. Zootaxa, 2014, 3764.5: 501-523.
TAJOVSKÝ, Karel; TUF, Ivan Hadrián. An annotated checklist of the millipedes (Diplopoda) recorded in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 2016, 80.1: 33-37.

Since the year 2000, 14 millipede species new to our territory have been reported. They can be divided into three ecological groups: 1) synanthrope and hemisynanthrope species; 2) rare, relict and stenoecious species; 3) subterranean species. Of these, 9 species are listed in the Red List of Threatened Invertebrates in the Czech Republic. There are thus 78 millipede species living in our country.