Koroptev polní (Perdix perdix) kdysi patřila mezi nejběžnější ptáky naší krajiny. Ve 30. letech 20. století jich na našem území žilo několik milionů. Nyní jejich počty počítáme na pouhé tisíce. Důvodem je intenzivní zemědělství, které na koroptev jako typického zástupce polních ptáků významně dolehlo. Kvůli používání pesticidů, zcelování polí a likvidaci neproduktivních ploch začala populace koroptví od 80. let dramaticky ubývat. Současný způsob hospodaření koroptvi ani dalším ptákům zemědělské krajiny tedy nesvědčí. Řešením je hospodařit bez pesticidů a vrátit do krajiny její původní pestrost v podobě mezí, cest, remízků a zeleně.

Citovaná a použitá literatura:

Literatura:
ČEŘOVSKÝ, Jan, et al. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR 5. Vyšší rostliny. Príroda, 1999.
HALLMANN, Caspar A., et al. More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PloS one, 2017, 12.10: e0185809.
HUDEC, Karel, et al. Fauna ČR. Ptáci – Aves 2/I, 2/II. Academia, 2005.
KLÁPŠTĚ, Jiří; FRANKOVÁ, Linda. Sucho. Ochrana přírody 2015, 6: 23-27.
KUIJPER, Dries Pieter Jan; OOSTERVELD, Ernst; WYMENGA, Eddy. Decline and potential recovery of the European grey partridge (Perdix perdix) population – a review. European journal of wildlife research, 2009, 55.5: 455-463.
JANDA, Josef. Přirozená potrava koroptve polní Perdix perdix /Linné/ v přírodě. Sborník Symposium o koroptvi: 1966, pp. 93–99.
POTTS, G_R. The partridge: pesticides, predation and conservation. Harper Collins, 1986.
POTTS, G.R. Long term partridge studies in Sussex. BOU proceedings: Lowland farmland birds 3: Delivering solutions in an uncertain world. 2010
RYMEŠOVÁ, Dana; TOMÁŠEK, Oldřich; ŠÁLEK, Miroslav. Differences in mortality rates, dispersal distances and breeding success of commercially reared and wild grey partridges in the Czech agricultural landscape. European journal of wildlife research, 2013, 59.2: 147-158.
ZÁMEČNÍK, Václav. Metodická příručka pro praktickou ochranu ptáků v zemědělské krajině. Praha, AOPK, 2013.

The Grey Partridge (Perdix perdix) was once one of the most widespread species in our country. Several million lived here in the 1930s, now we count their numbers in thousands. The reason for this is the intensive farming that has significantly affected the partridge as well as other farmland birds. Due to the use of pesticides, land consolidation and the destruction of unproductive areas, its population has started to decline seriously since the 1980s. The solution is to manage farmland without pesticides and create a mosaic landscape by returning its original elements, such as hedges, field roads, bushes and field boundaries.