Univerzita v Brně letos slaví 100. výročí svého založení. Univerzita v Brně letos slaví 100. výročí svého založení. Od 28. ledna 1919, kdy Národní shromáždění přijalo zákon č. 50, jímž se zřizovala druhá česká univerzita, prošla mnohými zkouškami. V letech 1939–45 byla za nacistické okupace spolu s dalšími českými vysokými školami déle než šest a půl roku zavřena. Změnila také několikrát název. V okamžiku založení, i dnes a také v letech 1945–60 se jmenovala a jmenuje Masarykova univerzita, za protektorátu Tschechische Universität in Brünn a téměř třetinu doby svého trvání, v letech 1960–90, nesla název Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Ačkoli jsem mnoho let (1967–90) působil jako historiograf brněnské univerzity (odborný pracovník Kabinetu pro dějiny Univerzity J. E. Purkyně), nepodařilo se mi zjistit, kdo byl původcem řešení, podle něhož druhá česká univerzita, po první Univerzitě Karlově, byla pojmenována po slavném českém vědci, fyziologovi J. E. Purkyňovi (1787–1869). Léta, kdy tato vysoká škola nesla Purkyňovo jméno, rozhodně nepatří k obdobím jejího úpadku, třebaže to byla až na epizodu momentu svobody pražského jara 1968 a částečné svobody několika jiných let epocha více méně krutého útlaku. Stať také pojednává o přípravě soupisu korespondence tohoto proslulého učence.

This year the University of Brno celebrates its 100th anniversary. The article deals with the connection between this institution and the renowned scholar Jan Evangelista Purkyně.