Krajina předkarpatské západní Ukrajiny je na první pohled fádní, ale ve skutečnosti hostí rozmanitou přírodu, včetně zachovalých stepních trávníků. Naše bádání ukázala, že zdejší stepi jsou velmi podobné středoevropským suchým trávníkům, že na severních svazích stepních kopců rostou druhově mimořádně bohatá společenstva, blízká bělokarpatským loukám, nebo že vhodným nástrojem péče o tuto vegetaci je vypalování.

Citovaná a použitá literatura:

TĚŠITEL, Jakub, et al. Merging of Pedicularis exaltata and P. hacquetii in the Carpathians: from local history to regional phylogeography based on complex evidence. Folia Geobotanica, 2018, 53.3: 301-315.
ROLEČEK, Jan; ČORNEJ, Illja I.; TOKARJUK, Alla I. Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach. Preslia, 2014, 86.1: 5-27.
ROLEČEK, Jan, et al. Gradients, species richness and biogeographical links of steppe grasslands in Western Podolia (Ukraine). Phytocoenologia, 2019, 49, in press. https://doi.org/10.1127/phyto/2019/0255
ROLEČEK, Jan, et al. Report of new maxima of fine-scale vascular plant species richness recorded in East-Central European semi-dry grasslands. Tuexenia, 2019, 39, in press. https://doi.org/10.14471/2019.39.008
WILLNER, Wolfgang, et al. Formalized classification of semi-dry grasslands in central and eastern Europe. Preslia, 2019, 91.1: 25-49.

The landscape of pre-Carpathian Western Ukraine is drab at first glance, but it actually hosts a diverse nature, including well-preserved steppe grasslands. Our research has shown that local steppes are very similar to the Central European dry grasslands, that on the northern slopes of the steppe hills species-rich communities related to the White Carpathian meadows occur or that burning is a suitable tool for the management of this vegetation.