I když nynější Učená společnost České republiky vznikla až v roce 1994, učené společnosti zde mají tradice sahající až do 18. století k Societas incognitorum v Olomouci a hlavně ke Královské české společnosti nauk, která zanikla až v souvislosti se vznikem Československé akademie věd roku 1952. Činnost Učené společnosti však navazuje i na tradice České akademie věd a umění (založena roku 1890).

Citovaná a použitá literatura a zdroje:

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., fond KČSN

FRANC, Martin. Od čtvrtstoletí k čtvrttisíciletí a zase zpět. Stručné dějiny učených společností v českých zemích. In VRTIŠKA, Ondřej (ed.). Učená společnost České republiky 1994–2019. Učená společnost ČR, 2019, s. 12–25.
FRANC, Martin, MÁDLOVÁ, Vlasta. The History of the Czech Academy of Sciences in Pictures / Dějiny Akademie věd v obrazech. Academia, 2014.
JAREŠ, Jakub, et al. Mezi konkurencí a spoluprací. Univerzita Karlova a Československá akademie věd 1945–1968. Karolinum, 2018.
JEDINÁKOVÁ, Jiřina. Učená společnost České republiky, o. s., a její předchůdci. Od Královské české společnosti nauk k Učené společnosti České republiky, o. s. Diplomová práce FF UK v Praze 2008.
KALOUSEK, Josef. Děje Král. české společnosti náuk. Nákladem Kr. české společnosti náuk, 1884.
KOSTLÁN, Antonín. Prosazování myšlenky akademie věd v českých zemích raného novověku (16.–18. století). In MÍŠKOVÁ, Alena; FRANC, Martin, KOSTLÁN, Antonín (eds.). Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích.Academia, 2010, s. 33–57.
KOSTLÁN, Antonín. Societas incognitorum. První učená společnost v českých zemích. Archiv Akademie věd ČR, 1996.
POKORNÁ, Magdalena. Královská česká společnost nauk. In MÍŠKOVÁ, Alena; FRANC, Martin, KOSTLÁN, Antonín (eds.). Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Academia, 2010, s. 58-144.
POKORNÁ, Magdalena. Královská česká společnost nauk – její místo ve státě, v národě a ve veřejnosti. In ŠMAHEL, František (ed.). Učená společnost České republiky 1994–2004. Učená společnost ČR, 2004, s. 41-52.
POKORNÝ, Jiří. Česká akademie věd a umění do roku 1918. In MÍŠKOVÁ, Alena; FRANC, Martin, KOSTLÁN, Antonín (eds.). Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Academia, 2010, s. 194-225.
ŠMAHEL, František. Semper reformanda? Idea učené společnosti. In ŠMAHEL, František (ed.). Učená společnost České republiky 1994–2004. Učená společnost ČR, 2004, s. 32-40.
ZAHRADNÍK, Rudolf. Poznámky ke vzniku, ustavení a životu Učené společnosti České republiky. In ŠMAHEL, František (ed.). Učená společnost České republiky 1994–2004. Učená společnost ČR, 2004, s. 7-12.

Although the current Learned Society of the Czech Republic was founded in 1994, learned societies here have traditions dating back to the 18th century Societas incognitorum in Olomouc and especially to the Royal Bohemian Society of Sciences, which ceased to exist following the establishment of the Czechoslovak Academy of Sciences in 1952. However, the scholarly society continues the tradition of the Czech Academy of Sciences and Arts (founded in 1890).