V Purkyňově fondu v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze autor nalezl čtyři listy Purkyňova rukopisu, úvodní stránky jeho připravované, ale neuskutečněné autobiografie. Purkyně popisuje krásy svého rodného města Libochovice a jeho okolí.

In the Purkyně fonds at the Museum of Czech Literature Literary Archive in Prague the author found four pages of Purkyně’s handwriting, which were the introductory pages to his planned but unrealized autobiography. Purkyně describes the wonders of his native town Libochovice and its environs.