Nově vzniklé velké databáze fytocenologických snímků nám umožňují modelovat a mapovat rozložení druhového bohatství rostlinných společenstev na rozsáhlých územích. Takové mapy jsme vytvořili pro travinnou a lesní vegetaci České republiky a lesní vegetaci Evropy. Výsledky ukazují, že distribuce druhového bohatství se mezi těmito vegetačními typy liší, neboť v každém z nich závisí na poněkud jiných faktorech.

Citovaná a použitá literatura:

ARRHENIUS, Olof. Species and area. Journal of Ecology, 1921, 9.1: 95-99.
CHYTRÝ, Milan, et al. European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots. Applied vegetation science, 2016, 19.1: 173-180.
https://doi.org/10.1111/avsc.12191
CONNELL, Joseph H. Diversity in tropical rain forests and coral reefs. Science, 1978, 199.4335: 1302-1310.
DIVÍŠEK, Jan; CHYTRÝ, Milan. High-resolution and large-extent mapping of plant species richness using vegetation-plot databases. Ecological indicators, 2018, 89: 840-851.
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.11.005
GRIME, John Philip, et al. Plant strategies and vegetation processes. Chichester: Wiley, 1979.
HUSTON, Michael. A general hypothesis of species diversity. The American Naturalist, 1979, 113.1: 81-101.
VEČEŘA, Martin, et al. Alpha diversity of vascular plants in European forests. Journal of Biogeography, 2019, 46.9: 1919-1935.
https://doi.org/10.1111/jbi.13624

Newly established large databases of vegetation plots enable us to model and map patterns of species richness in plant communities across large areas. We have created such maps for the grassland and forest vegetation of the Czech Republic and forest vegetation of Europe. The results show that the distribution of species richness differs between the vegetation types as it responds to different factors.