Žijeme v době, kdy vliv lidské činnosti na planetu začíná být srovnatelný s geologickými činiteli. Pro takto definované období se ujal termín antropocén. V článku se zabývám možnými scénáři budoucího vývoje biodiverzity na Zemi v souvislosti s antropocenními změnami. Má se za to, že biodiverzita je současnými globálními změnami ohrožena. Protože o její budoucnosti lze mluvit jen v kontextu její současnosti, v první části se věnuji právě současným hrozbám a problematizuji zažitá silná tvrzení. Ve druhé části se je pokouším zjemnit a podat přehled hlavních trendů v současné biosféře. Ve třetí části nastiňuji možnosti scénářů dalšího vývoje biosféry, s vědomím principiální nemožnosti cokoli přesněji předpovědět.

Citovaná a použitá literatura:

ALROY, John. Geographical, environmental and intrinsic biotic controls on Phanerozoic marine diversification. Palaeontology, 2010, 53.6: 1211-1235.
BARNOSKY, Anthony D., et al. Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived? Nature, 2011, 471.7336: 51-57.
ČÍŽEK, Lukáš, et al. Zpráva o stavu země: Odhmyzeno. Vesmír, 2009, 88: 386-389.
CHEN, Chi, et al. China and India lead in greening of the world through land-use management. Nature sustainability, 2019, 2.2: 122-129.
DORNELAS, Maria, et al. Assemblage time series reveal biodiversity change but not systematic loss. Science, 2014, 344.6181: 296-299.
HALLMANN, Caspar A., et al. More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PloS one, 2017, 12.10: e0185809.
HUMPHREYS, Aelys M., et al. Global dataset shows geography and life form predict modern plant extinction and rediscovery. Nature ecology & evolution, 2019. doi: 10.1038/s41559-019-0906-2
DEINET, Stefanie, et al. Wildlife comeback in Europe: The recovery of selected mammal and bird species. Final report to Rewilding Europe by ZSL, Birdlife International and the European Bird Census Council. ZSL, London, UK, 2013.
GROOTEN Monique; ALMOND, Rosamunde E. A. (eds.). WWF 2018 Living Planet Report: 2018 – Aiming higher. Gland, Switzerland: WWF, 2018.
MEIER, Joana I., et al. Ancient hybridization fuels rapid cichlid fish adaptive radiations. Nature communications, 2017, 8: 14363. doi: 10.1038/ncomms14363
NOVOTNÝ, Vojtěch, et al. Low host specificity of herbivorous insects in a tropical forest. Nature, 2002, 416.6883: 841-844.
PIMM, Stuart L., et al. The future of biodiversity. Science, 1995, 269.5222: 347-350.
PLOTNICK, Roy E.; SMITH, Felisa A.; LYONS, S. Kathleen. The fossil record of the sixth extinction. Ecology letters, 2016, 19.5: 546-553.
ROSENZWEIG, Michael L., et al. Species diversity in space and time. Cambridge University Press, 1995.
SAX, Dov F.; GAINES, Steven D.; BROWN, James H. Species invasions exceed extinctions on islands worldwide: a comparative study of plants and birds. The American Naturalist, 2002, 160.6: 766-783.
STORCH, David. The theory of the nested species–area relationship: geometric foundations of biodiversity scaling. Journal of vegetation science, 2016, 27.5: 880-891.
STORCH, David; BOHDALKOVÁ, Eliška; OKIE, Jordan. The more‐individuals hypothesis revisited: the role of community abundance in species richness regulation and the productivity-diversity relationship. Ecology letters, 2018, 21.6: 920-937.
STORCH, David; KEIL, Petr; JETZ, Walter. Universal species-area and endemics-area relationships at continental scales. Nature, 2012, 488.7409: 78-81.
STORCH, David; OKIE, Jordan. The carrying capacity for species richness. Global Ecology and Biogeography, 2019, in press.
ŠIZLING, Arnošt L., et al. Between geometry and biology: the problem of universality of the species-area relationship. The American Naturalist, 2011, 178.5: 602-611.
THOMAS, Chris D. Inheritors of the Earth: how nature is thriving in an age of extinction. London: Penguin, 2018.
WILSON, Edward O. Half-earth: our planet's fight for life. New York: WW Norton & Company, 2016.

We live in a time when the impact of human activity on the planet is beginning to be comparable to geological agents, called the Anthropocene. Here I discuss possible scenarios of our future biodiversity fate linked with anthropocene changes. Biodiversity is threatened by current global changes. Because its future can only be understand in the context of its present, in the first part I deal with these current threats. In the second part I try to soften excessively strong claims about biodiversity decline to provide a balanced view and give an overview of the main trends in the current biosphere. In the third part I outline possible biosphere scenarios, in the knowledge that is is basically impossible to predict anything precisely.